Hotline

0904553465

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0904553465

Thư viện hình ảnh

SẢN PHẨM MỚI

Video

TÌM TRÊN FACEBOOK

Dự án

« Quay lại

Các dạng bố trí thiết bị trong tủ điện

Theo tiêu chuẩn EN 60 439-1,IEC 60439 chương 7.7 & DIN VDE 0660 phần 50. Tùy thuộc vào yêu cầu các phần tử chứcnăng trong tủ điện có thể phân bổ theo bảng sau.

CÁC DẠNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ ĐIỆN

 

Theo tiêu chuẩn EN 60 439-1,IEC 60439 chương 7.7 & DIN VDE 0660 phần 50. Tùy thuộc vào yêu cầu các phần tử chứcnăng trong tủ điện có thể phân bổ theo bảng sau.

cách bố trí trong tủ điện

 

 

Dạng tủ

1

2a

2b

3a

3b

4a

4b

Tủ phân phối

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Tủ điều khiển

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Tủ tụ bù

x